Skip to main content

Algemene Voorwaarden

U kunt de (Engelstalige) PDF met de nieuwste versie van onze algemene voorwaarden hier downloaden.

Of via desktop hier lezen: 

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.


Bedrijfsinformatie

Antaras BV

Nederland:
Adres: Parlevinkerweg 1, 5928 NV Venlo
Telefoon: +31 850 216 060

Directeur/eigenaar: Sebes Zevenhuizen

Btw nr. NL852554096B01
KvK 57377111

België:
Adres: Ninovesteenweg 198/18, 9320 Aalst
Telefoon: +32 374 703 11

Directeur/eigenaar: Peter Bracke

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


AVG/GDPR

Antaras BV, gevestigd te:

Nederland: Parlevinkerweg 1, 5928 NV Venlo
België: Ninovesteenweg 198/18, 9320 Aalst, 

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://antarasgroup.com
Nederland: Parlevinkerweg 1, 5928 NV Venlo
België: Ninovesteenweg 198/18, 9320 Aalst
Bel: +31 (0)850216060

Marianne Peeters is de contactpersoon GDPR van Antaras BV. 
Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1 Persoonsgegevens die wij verwerken

Antaras BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

2 Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Antaras BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Antaras BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4 Geautomatiseerde besluitvorming

Antaras BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Antaras BV) tussen zit. Antaras BV gebruikt het volgende computerprogramma: TimeChimp.

5 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Antaras BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

6 Delen van persoonsgegevens met derden

Antaras BV verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Antaras BV gebruikt geen tracking cookies of vergelijkbare technieken op haar website. Wij gebruiken alleen functionele en technische cookies voor het goed functioneren van de website en het analyseren van bezoekersstromen.

8 Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Antaras BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is om je privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Antaras BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Antaras BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Disclaimer

Door deze site te bezoeken en te gebruiken stemt de gebruiker in met de volgende bepalingen:

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Antaras BV uitdrukkelijk afgewezen.

Antaras BV geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site

Antaras BV streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Antaras BV wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Antaras BV aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste informatie van derden waarnaar deze website verwijst.

Hoewel Antaras BV alles in het werk stelt om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Antaras BV worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Antaras BV dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Antaras BV onderhouden en Antaras BV heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die sites. Antaras BV geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Antaras BV dan wel andere partijen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te reproduceren, door te sturen, te distribueren, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Antaras BV.

Privacy

Antaras BV respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Wij verklaren dat wij geen persoonlijke informatie verzamelen over het gebruik van onze website. Voor de analyse van het gebruik van de website worden alleen statistische gegevens gebruikt, zoals het aantal bezoekers en het aantal keren dat de website wordt bezocht. Geschiedenisgegevens worden niet verzameld of opgeslagen.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken aanvaardt u dat Antaras BV noch de producent op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor directe, indirecte of gevolgschade.

 

Disclaimer: Afbeeldingen en grafische elementen

Deze website is gebouwd in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de klant, die ook de eigenaar is van deze website en domeinnaam. Deze website maakt gebruik van afbeeldingen en grafische elementen die afkomstig zijn van verschillende stockleveranciers en van onze eigen productie en bronnen. We benadrukken dat we ons best doen om alleen legitieme en wettige bronnen te gebruiken voor visuele inhoud.

De afbeeldingen en grafieken op dit domein zijn niet vrij van rechten en mogen niet door derden worden gebruikt. Toestemming, altijd schriftelijk, voor het gebruik van fotomateriaal op de site kan worden verkregen via de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Hoewel wij zorgvuldigheid betrachten bij het selecteren en gebruiken van beeldmateriaal, willen wij u erop wijzen dat de kopieerrechten (copyrights) en licenties van de respectievelijke visuele content eigendom zijn van de respectievelijke (stock)leveranciers.

Informatie over de leveranciers van de afbeeldingen en grafische elementen op deze website kan worden opgezocht via de betreffende website:

 • uit eigen productie en/of database, via contactgegevens
 • pictogram-icons.nl
 • flaticon.nl
 • reshot.nl
 • canva.com
 • pixabay.com
 • pexels.com
 • vecteezy.com
 • unsplash.com
 • rawpixel.com
 • undraw.co
 • psdcovers.com
 • stock.adobe.com

Content van bovengenoemde leveranciers wordt mogelijk inmiddels niet meer gebruikt op deze website. We streven naar volledige transparantie over de bronnen van onze visuele inhoud.

Beeldrechten van derden

Wanneer afbeeldingen afkomstig zijn van een andere bron, proberen we altijd de bron te achterhalen om het auteursrecht correct vast te stellen. Mochten de belangen van een rechthebbende worden geschaad door publicatie op deze website, dan dient de rechthebbende onmiddellijk contact met ons op te nemen om afspraken te maken over de correcte verwerking van het beeldmateriaal.

Mocht u van mening zijn dat bepaalde afbeeldingen of grafische elementen op deze website onrechtmatig worden gebruikt, neem dan direct contact met ons op. Wij zullen uw melding serieus nemen en indien nodig passende maatregelen nemen om eventuele inbreuken op kopieerrechten of licenties te corrigeren.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking.

 

Cookies

Websites van derden, sociale media en statistieken

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonlijke gegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u er gebruik van maakt. Onze site bevat linkjes naar sociale media. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Eigen statistieken

We houden statistieken bij over onze website met behulp van cookies en geanonimiseerde scripts van Google Analytics. Dit gebeurt alleen als u hiermee instemt en is te allen tijde geanonimiseerd. Deze geanonimiseerde gegevens stellen ons in staat om statistieken en trends over onze website bij te houden met als doel deze voor u te verbeteren. Voor het functioneren van de site gebruiken we ook technische cookies om uw voorkeuren op te slaan. We houden ook bij of u akkoord gaat met de cookieverklaring. Deze voorkeuren bevatten geen enkele vorm van persoonlijke informatie.

Wijzigingen in deze diclaimer

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Stuur voor meer informatie een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.